Plenery edukacyjne

Szanowni Państwo, z wielką radością informujemy, że zostaliśmy jednym z wykonawców zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego „Plenery edukacyjne”. Celem konkursu jest edukacja ekologiczna młodych mieszkańców województwa ze szczególnym położeniem akcentu na przekazanie wiedzy na temat bogactwa przyrodniczego regionu lubelskiego oraz form jego ochrony, a także kształtowanie odpowiednich postaw wobec szans i zagrożeń współczesnego środowiska naturalnego. Powyższe będzie realizowane poprzez organizację letnich jedno- lub kilkudniowych zajęć dla dzieci i młodzieży ze szkół regionu lubelskiego na terenie parków narodowych (Poleskiego i Roztoczańskiego), parków krajobrazowych (Kazimierskiego, Kozłowieckiego i Lasy Janowskie), a także Obszarów Natura 2000. Nasza oferta pt. „Plenery ekologiczne dla dzieci w Poleskim Parku Narodowym” jest skierowana do uczniów szkół podstawowych w Lublinie. Przedstawiciele naszej organizacji uczestniczyli w konferencji, podczas której przedstawiono założenia konkursu oraz odbyło się podpisanie umów. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego reprezentował Wicemarszałek – Pan Michał Mulawa. Więcej informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Skip to content