Polityka prywatności

Poniżej informujemy o sposobie przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem strony fundacjaber.org FUNDACJI BIZNES EDUKACJA ROZWÓJ.

 

Administrator danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (zwanego dalej „RODO”) informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest FUNDACJA BIZNES EDUKACJA ROZWÓJ z siedzibą w Lublinie 20-247, ul. Tumidajskiego 6/16  (zwana dalej Fundacją).

Cel przetwarzania danych osobowych

Kontaktując się z Fundacją przekazuje Pan/Pani dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz imię i nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby nawiązać kontakt. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes.

Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również prawnie uzasadniony interes Fundacji w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Ma Pan/Pani prawo domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadzono z Fundacją (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Pana/Pani strony.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

W zależności od celu, możemy przetwarzać następujące informacje:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • oraz inne dane, które zostaną przekazane w wysyłanych wiadomościach.

To, do jakich informacji na Pana/Pani temat Fundacja ma dostęp, zależy w głównej mierze od Pana/Pani aktywności.

Źródło danych

Pana/Pani dane stają się dostępne dla Fundacji w przypadku, kiedy nawiązuje Pan/Pani kontakt z Fundacją.

Odbiorcy danych

Dane osobowe są udostępniane podmiotom trzecim, jeżeli jest to niezbędne dla celów określonych w niniejszej informacji. Takimi podmiotami mogą być w szczególności podmioty współpracujące z Fundacją, w tym podmioty, które świadczą usługi wsparcia informatycznego, prawnego, księgowego oraz audytu i ewaluacji działań Fundacji. W przypadku realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które finansują dany projekt, dla celów sprawozdawczych i kontrolnych.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Część operacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może wiązać się z ich przekazywaniem do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w Stanach Zjednoczonych. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych. Do przechowywania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich dochodzi przede wszystkim w zakresie wszystkich danych, jakie przetwarzane są w ramach usług Google, których dostawcą jest Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland). Google Ireland Limited zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowanie mechanizmów zgodności przewidzianych przez RODO.

Bezpieczeństwo danych

Fundacja przeanalizowała ryzyka, które wiążą się z poszczególnymi procesami przetwarzania danych osobowych i wdrożyła odpowiednie środki bezpieczeństwa. Na bieżąco jest monitorowany stan infrastruktury technicznej, wprowadzane są konieczne usprawnienia.

Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych

Fundacja nie podejmuje wobec Pana/Pani decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Pana/Panią wpływały.

Serwis WWW może korzystać z narzędzi, które mogą podejmować określone działania w zależności od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących, ale działania te nie mają istotnego wpływu na Pana/Panią, ponieważ nie różnicują Pana/Pani sytuacji jako osoby, korzystającej z naszych usług.

W ramach narzędzi, z których korzystamy nie mamy dostępu do informacji, które pozwalałby na Pana/Pani identyfikację. Informacje, o których tutaj mówimy, to, w szczególności:

 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której Pan/Pani korzysta,
 • przeglądane podstrony,
 • czas spędzony na stronie,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
 • źródło, z którego przechodzi Pan/Pani do naszej strony,
 • przedział wieku, w którym się Pan/Pani znajduje, płeć,
 • przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
 • zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

Informacje mają charakter anonimowy i nie pozwalają nam na identyfikację. Informacje te przechowywane są na serwerach dostawców poszczególnych narzędzi, a serwery mogą znajdować się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Pliki cookies

Serwis WWW Fundacji wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies własne wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych mechanizmów serwisu.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Pana/Pani urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach.

Używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne).

Z plików cookies korzystamy na podstawie Pana/Pani zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną.

W zakresie Pana/Pani zgody na pliki cookies, przyjmujemy wariant, zgodnie z którym taką zgodę wyraża Pana/Pani poprzez ustawienia przeglądarki internetowej lub dodatkowego oprogramowania wspierającego zarządzanie plikami cookies. Przyjmujemy, że godzi się Pan/Pani na wszystkie pliki cookies przez nas stosowane, które nie są blokowane przez Pana/Pani przeglądarkę lub dodatkowe oprogramowanie, z którego Pan/Pani korzysta. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych w naszym serwisie oraz powodować trudności w korzystaniu z naszego serwisu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Przykładowo, jeżeli zablokuje Pani/Pana pliki cookies wtyczek serwisów społecznościowych, przyciski oraz funkcje społecznościowe zaimplementowane w naszym serwisie mogą być dla Pana/Pani niedostępne.

Ustawieniami plików cookies można zarządzać, np. w ramach przeglądarki internetowej. Można blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies. Można również blokować pliki cookies konkretnych witryn. W każdej chwili można również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.

Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. Można z niego skorzystać, jeśli nie chce się, aby informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach zostały zapisane w historii przeglądania i pobierania.

Pliki cookies utworzone w trybie incognito są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu.

Dostępne są również wtyczki do przeglądarek umożliwiające kontrolę nad plikami cookies. Opcję kontroli nad plikami cookies może zapewniać również dodatkowe oprogramowanie, w szczególności pakiety antywirusowe, itp.

Pliki cookies narzędzi społecznościowych

W ramach serwisu  WWW Fundacji funkcjonują pliki cookies narzędzi społecznościowych. Używane są wtyczki, przyciski i inne narzędzia społecznościowe, zwane dalej łącznie „wtyczkami”, udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook.

Wyświetlając naszą stronę internetową zawierającą wtyczkę danego serwisu społecznościowego, przeglądarka użytkownika przesyła do administratora tego serwisu społecznościowego informację o odwiedzinach. Ponieważ wtyczka jest fragmentem serwisu społecznościowego wbudowanym w naszą stronę, przeglądarka wysyła informację o żądaniu pobrania zawartości danego serwisu społecznościowego na naszą stronę.

Wtyczki gromadzą pewne informacje na Pana/Pani temat, takie jak identyfikator użytkownika, odwiedzana witryna, data i godzina oraz inne informacje dotyczące przeglądarki internetowej.

Administratorzy serwisów społecznościowych wykorzystują część tych informacji, aby personalizować warunki oglądania naszej strony.

Informacje gromadzone przez wtyczki mogą być również wykorzystywane przez administratorów serwisów społecznościowych w ich własnych celach, takich jak np. doskonalenie własnych produktów, tworzenie profili użytkowników, analiza i optymalizacja własnych działań, ukierunkowywanie reklam. Fundacja nie ma realnego wpływu na to, w jaki sposób informacje gromadzone przez wtyczki są następnie wykorzystywane przez administratorów serwisów społecznościowych. Szczegółów w tym zakresie możesz szukać w regulaminach i politykach prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych.

Wtyczki serwisów społecznościowych gromadzą i przekazują informacje do administratorów tych serwisów nawet wtedy, gdy przegląda Pan/Pani naszą stroną nie będąc zalogowanym do swojego konta w serwisie społecznościowym. Wtedy jednak przeglądarka wysyła bardziej ograniczony zestaw informacji.

Jeśli zalogował/a się Pan/Pani do jednego z serwisów społecznościowych, to administrator serwisu będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Pana/Pani profilu w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli nie chce Pan/Pani, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Pana/Pani profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie należy wylogować z tego serwisu. Można również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Korzystanie z niektórych wtyczek może wiązać się z publikowaniem określonych informacji w ramach Pana/Pani profili społecznościowych. Przykładowo, informacje o kliknięciach w przycisk „Lubię to” mogą być dostępne na Pani/Pana osi czasu na Facebooku. Jeżeli udostępni Pani/Pan treści w swoich mediach społecznościowych z wykorzystaniem wtyczek osadzonych na naszej stronie, to udostępnienie to będzie widoczne w Pani/Pana profilu.

Logi serwera

Korzystanie ze serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Pan/Pani adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem

W każdej chwili, w zakresie wynikającym z RODO, ma Pan/Pani prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • usunięcia danych – jeżeli Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw, aby przetwarzano Pana/Pani dane, może Pan/Pani żądać ich usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania danych – może Pan/Pani żądać ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem/Panią działań, jeżeli dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bezpodstawnie,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – ma Pan/Pani prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinien/powinna Pan/Pani wskazać szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem (przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pana/Pani praw lub też, że Pana/Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • przenoszenia danych – ma Pan/Pani prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dostarczone nam dane osobowe na podstawie umowy lub Pana/Pani zgody, może też Pan/Pani zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – jeżeli uprzednio taką zgodę wyrażono,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Panu/Pani w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, w szczególności w takim zakresie w jakim dotyczą czynności uzależnionych od interwencji, np. serwisu Facebook.

Zawsze przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego.

 

Dane kontaktowe w sprawie przetwarzania danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością  wynikającą z korzystania z serwisu WWW Fundacji, może Pan/Pani kontaktować się pod adresem e-mail: rodo@fundacjaber.org

Skip to content