Poszukujemy wolontariuszy

W związku z realizacją zadania publicznego „Plenery ekologiczne dla dzieci w Poleskim Parku Narodowym” poszukujemy wolontariuszy. Celem projektu jest edukacja ekologiczna 200 uczniów szkół podstawowych z Lublina, zrealizowana metodami aktywizacyjnymi, dopasowanymi do wieku uczestników, ukierunkowana w szczególności na zapoznanie z bogactwem przyrodniczym województwa lubelskiego – na przykładzie Poleskiego Parku Narodowego i ukształtowanie odpowiednich postaw proekologicznych wśród dzieci. Wolontariusze wezmą udział wraz z uczniami z Lublina w wyjeździe na warsztaty plenerowe do Poleskiego Parku Narodowego. Podczas wyjazdu oprócz zajęć edukacyjnych zaplanowano również zwiedzanie ścieżek turystycznych. Rolą wolontariuszy będzie wsparcie nauczycieli w opiece nad grupą uczniów biorących udział w warsztatach – czuwanie nad logistyką zajęć i transportu. W każdej grupie znajdzie się około 20 uczniów szkół podstawowych z klas 1-3 lub 4-8. W przypadku uczniów z klas 4-8 wyjazdy są dwudniowe. Kandydat/tka na wolontariusza powinien/powinna mieć ukończone 18 lat. Wyjazdy w ramach projektu będą realizowane w dni powszednie, dlatego zainteresowana osoba powinna być w pełni dyspozycyjna. W ramach współpracy oferujemy możliwość zdobycia cennego doświadczenia w pracy dla organizacji pozarządowej oraz możliwość spędzenia czasu na łonie natury – w jednym z najpiękniejszych miejsc Lubelszczyzny. Więcej informacji na temat projektu znajdą Państwo w zakładce nasze działania. Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: plenery@@fundacjaber.org (CV) lub telefonicznie – 737 470 413.

Umieszczono w kategoriach: plenery
Skip to content