Realizacja warsztatów w ramach projektu „Plenery ekologiczne dla dzieci w PPN”

Informujemy, że od 20.09.2022 r. rozpoczęliśmy właściwą realizację warsztatów plenerowych w Poleskim Parku Narodowym. W terminie od 20.09.2022 r. do 23.09.2022 r. w jednodniowych warsztatach wzięło udział 100 dzieci ze szkół podstawowych w Lublinie (klasy 1-3). Warsztaty będą kontynuowane od 27.09.2022 r. Tym razem będą to wyjazdy dwudniowe. Wszystkie warsztaty są realizowane w ramach zadania publicznego „Plenery ekologiczne dla dzieci w Poleskim Parku Narodowym”.

Zadanie publiczne dofinansowane zostało w ramach dotacji z budżetu Województwa Lubelskiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 r. na podstawie umowy nr 3/PE/22 o realizację zadania publicznego, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1327, z późń. zm.).

Umieszczono w kategoriach: plenery
Skip to content