Plenery ekologiczne dla dzieci w Poleskim Parku Narodowym

„Projekt współfinansowany z budżetu Województwa Lubelskiego”

Rekrutacja

Bezpośrednią grupą docelową projektu są dzieci z klas I-VIII szkół podstawowych z terenu Lublina (100 uczniów kl. I-III i 100 uczniów kl. IV-VIII). 

Zgłoszenia szkół/klas do projektu odbywa się poprzez wysłanie zgłoszenia online (skan dokumentów zgłoszeniowych na adres e-mail: plenery@fundacjaber.org) lub telefonicznie (nr tel. 737 470 413). Zgłoszenia muszą dokonać osoby pełnoletnie (nauczyciele bądź rodzice uczniów, mających wziąć udział w projekcie). Ze względu na krótki okres realizacji zadania o przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń. Do projektu należy zgłaszać grupy maksymalnie 20-osobowe i co najmniej 1 nauczyciela/opiekuna na 10 uczniów. Decyzję o zakwalifikowaniu do zadania podejmuje koordynatorka, która podpisuje z przedstawicielem grupy (wydelegowany nauczyciel/dyrektor szkoły) umowę o organizacji warsztatów wyjazdowych.

Skip to content