Broszura promująca województwo lubelskie

Zapraszamy do zapoznana się z broszurą prezentującą na przykładzie Poleskiego Parku Narodowego ciekawe zakątki przyrodnicze i turystyczne województwa lubelskiego. Broszura została opracowana w ramach zadania publicznego „Plenery ekologiczne dla dzieci w Poleskim Parku Narodowym”. Broszura jest dostępna na podstronie projektu w zakładce o projekcie.

Zadanie publiczne dofinansowane zostało w ramach dotacji z budżetu Województwa Lubelskiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 r. na podstawie umowy nr 3/PE/22 o realizację zadania publicznego, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1327, z późń. zm.).

Umieszczono w kategoriach: plenery
Skip to content