Plenery ekologiczne dla dzieci w Poleskim Parku Narodowym

„Projekt współfinansowany z budżetu Województwa Lubelskiego”

O projekcie

Celem zadania pn. „Plenery ekologiczne dla dzieci w Poleskim Parku Narodowym” jest edukacja ekologiczna 200 uczniów szkół podstawowych z Lublina, zrealizowana metodami aktywizacyjnymi, dopasowanymi do wieku uczestników, ukierunkowana w szczególności na zapoznanie z bogactwem przyrodniczym województwa lubelskiego (na przykładzie Poleskiego Parku Narodowego) i ukształtowanie odpowiednich postaw proekologicznych wśród dzieci.

Zadanie będzie realizowane w okresie: 01.08.2022-30.09.2022 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zadanie publiczne dofinansowane zostało w ramach dotacji z budżetu Województwa Lubelskiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 r. na podstawie umowy nr 3/PE/22 o realizację zadania publicznego, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1327, z późń. zm.). Umowa została zawarta pomiędzy FUNDACJĄ BIZNES EDUKACJA ROZWÓJ a Województwem Lubelskim.

W ramach niniejszego zadania FUNDACJA BIZNES EDUKACJA ROZWÓJ zaplanowała realizację plenerowych warsztatów ekologicznych w Poleskim Parku Narodowym (PPN) dla 200 dzieci ze szkół podstawowych z terenu Lublina (100 uczniów klas I-III i 100 uczniów klas IV-VIII):

  • Uczniowie kl.I-III wezmą udział w jednodniowych warsztatach plenerowych, w ramach których odbędą dwa bloki zajęć – każdy po 2 godz. oraz zwiedzą Muzeum PPN.
  • Uczniowie kl. IV-VIII wezmą udział w dwudniowych warsztatach plenerowych, w ramach których odbędą dwa bloki zajęć – każdy po 2 godz. oraz zwiedzą Muzeum PPN i wybraną ścieżkę przyrodniczą na terenie PPN z przewodnikiem.

Warsztaty prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną PPN. Tematyka zajęć zostanie ustalona w zależności od wieku i potrzeb uczniów – tematy wybrane z oferty PPN lub ustalone w porozumieniu między szkołą i Fundacją.

W ramach zadania uczniowie będą mieć zapewniony przejazd do PPN i z powrotem, wyżywienie (obiad lub obiad, kolację, śniadanie w przypadku warsztatów 2-dniowych), zakwaterowanie (w przypadku warsztatów 2-dniowych), opiekę nauczycieli i wolontariuszy. Otrzymają materiały wykorzystane podczas warsztatów, dyplomy i pamiątki oraz broszurę promującą województwo lubelskie na zakończenie warsztatów.

Skip to content