Cyfrowi seniorzy – aktywizacja cyfrowa seniorów z woj. lubelskiego i mazowieckiego

Projekt „Cyfrowi seniorzy – aktywizacja cyfrowa seniorów z województwa lubelskiego i mazowieckiego” jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025

Rekrutacja

Grupę docelową projektu stanowi 70 osób (minimum 42 kobiety) w wieku 60 lat i więcej zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa mazowieckiego i lubelskiego. W grupie docelowej minimum 4 osoby będą stanowić osoby z niepełnosprawnościami.

Rekrutacja będzie prowadzona w okresie od 01.08.2023 r. do 30.09.2023 r. Możliwe jest wcześniejsze zakończenie rekrutacji w przypadku wyczerpania limitu miejsc.

Warunki uczestniczenia w rekrutacji:

  • Zapoznanie się z regulaminem projektu.
  • Wypełnienie i dostarczenie formularza rekrutacyjnego wraz z wymaganymi oświadczeniami. Uczestnik  w formularzu rekrutacyjnym musi zadeklarować rodzaj zajęć, w jakich chce uczestniczyć.
  • W przypadku osób z niepełnosprawnościami wymagane będzie przedłożenie kopi orzeczenia o niepełnosprawności lub innego dokumentu potwierdzającego stan zdrowia.

Kadra projektu będzie świadczyć pomoc grupie docelowej przy poprawnym wypełnieniu formularza rekrutacyjnego (np. w biurze projektu lub podczas spotkań informacyjnych).

Dokumenty zgłoszeniowe:

Dokumenty rekrutacyjne oraz dodatkowe informacje o projekcie są również dostępne na stronie internetowej Partnera: cyfrowiseniorzy.com.pl

Skip to content