SOS dla środowiska – warsztaty z segregacji odpadów!

Rekrutacja

Bezpośrednia grupa docelowa projektu to dzieci i młodzież w wieku 7-13 lat z klas I-VI szkół podstawowych z terenu miasta Lublin (z zachodniej części woj. lubelskiego) – łącznie 45 osób.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w trybie ciągłym na przełomie 07/08.2023 r. lub zostanie zakończona wcześniej w przypadku zrekrutowania 100% założonych uczestników.

Zgłoszenia dzieci i młodzieży do projektu mogą dokonać rodzice poprzez przesłanie uzupełnionego i zeskanowanego formularza zgłoszeniowego – mailowo (na adres: sos@fundacjaber.org), pocztą tradycyjną na adres siedziby Fundacji lub przekazując dokumenty podczas spotkań bezpośrednich z koordynatorem projektu. O zakwalifikowaniu do projektu będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Dokumenty zgłoszeniowe:

Skip to content